Skip links

Privacybeleid/Privacy Policy

 

FFF.nu, gevestigd aan Walenburgerweg 7, 3039 AA Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Fit Food Focus

Walenburgerweg 7, 3039 AA Rotterdam

0102108399 (tevens praktijk fysiotherapie Paul Veen)

Paul Veen is de Functionaris Gegevensbescherming van FFF.nu Hij/zij is te bereiken via info@woocommerce-1146585-3986947.cloudwaysapps.com

Dit privacy beleid is van kracht vanaf 2016 en is op 20-12-2022 geüpdatet n.a.v. onze nieuwe app .

LEES DEZE PRIVACYVERKLARING ZORGVULDIG DOOR.

We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy als gebruiker (hierna “Gebruiker”, “u” of “uw” genoemd), en we nemen onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de beveiliging van uw Persoonsgegevens (hieronder gedefinieerd) zeer serieus. We zullen duidelijk en transparant zijn over de Persoonsgegevens die we verzamelen en wat we met die Persoonsgegevens gaan doen.

Deze privacyverklaring (het “privacybeleid”) beschrijft de soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen op de FitFoodFocus-websites (https://fitfoodfocus.nu, https://www.fitfoodfocus.app, (de “Websites”), mobiele fitfoodfocus-app (“Fitfoodfocus-app”), blog), social media-pagina’s, online winkel of een van onze andere producten of diensten, die allemaal deel uitmaken van het FitFoodFocus-platform (het “Platform”)

Persoonsgegevens die wij verwerken

FFF.nu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

Categorie

Hoe we het verkrijgen

Identificatiegegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, thuisadres, telefoonnummer, waar u bepaalde diensten of functies op het Platform hebt geselecteerd, informatie over sociale netwerken.

Rechtstreeks van u of gekoppelde accounts van derden.

Beschermde kenmerken: leeftijd, geslacht, land van verblijf, medische aandoeningen of vereisten.

Rechtstreeks van u en uw apparaten.

Commerciële informatie: informatie over uw aankopen van producten en diensten van ons of onze externe partners die mogelijk hun eigen producten of diensten aanbieden of promoten via het Platform.

Onze eigen boekhouding en van externe partners die hun eigen producten of diensten kunnen aanbieden of promoten via het Platform.

Biometrische informatie: fysieke kenmerken zoals gewicht, lengte en lichaamsafmetingen zoals staplengte en kledingmaat, en foto’s die uw gelaatstrekken identificeren, en informatie met betrekking tot

uw zwangerschapsstatus voor zover u ervoor kiest om deze op het Platform in te voeren.

Rechtstreeks van jou, als je ervoor kiest om deze op het Platform in te voeren.

Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit: informatie over uw gebruik van het Platform en uw IP-adres, inclusief informatie die automatisch wordt verzameld via cookies (raadpleeg het Cookiebeleid van FFF.nu voor meer informatie.

Rechtstreeks van u en uw apparaten.

Geolocatiegegevens: waarbij het IP-adres van uw computer of apparaat wordt gebruikt om uw geografische locatie te bepalen, zodat we uw ervaring op het Platform kunnen aanpassen (bijv. taalinstellingen).

Rechtstreeks van jou en je device(s).

Sensorische gegevens: audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of vergelijkbare informatie (bijv. uw foto’s en audio wanneer u bepaalde services of functies op het platform hebt geselecteerd).

Rechtstreeks van u, wanneer u bepaalde diensten of functies op het Platform hebt geselecteerd.

Gevolgtrekkingen getrokken uit andere persoonlijke gegevens: dieetvoorkeuren, informatie die u over uzelf verstrekt en eventuele voorkeuren in uw gebruikersaccount, communicatie met ons of aan ons gericht via brieven, e-mails, chatdiensten, oproepen en sociale media, door u verstrekte gegevens over fitnessactiviteiten op het Platform of gegenereerd door uw gebruik van de FFF.nu-app, inclusief activiteitsgegevens die zijn gegenereerd door de apparaten die u verbindt met de FFF.nu-app waar u bepaalde services of functies op het Platform hebt geselecteerd, contacten en agenda-informatie.

Rechtstreeks van u en uw apparaten.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

FFF.nu verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

 

Gezondheid en gevoelige informatie – Gebruikers kunnen ervoor kiezen om gezondheidsinformatie in de fitfoodfocus-app in te voeren, zoals hun lengte of gewicht, menstruatiecyclus, meest vruchtbare periode, of gemoedstoetstand (mood).

 

Sommige functionaliteiten van het platform (bijv. vrije tekstvelden) kunnen een gebruiker toestaan ​​om informatie in te voeren die de gebruiker met Fit Food Focus wil delen en die van gevoelige aard kan zijn. Deze vrije tekstvelden kunnen verschijnen bij het invullen van de gemoedstoetstand, het indienen van feedback over uw ervaring met het Platform of bij het invullen van klantonderzoeken. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om mogelijk gevoelige informatie te delen tijdens interactie met ons ondersteuningsteam.

 

Fit Food Focus kan informatie over uw gezondheid gebruiken of anderszins afleiden, inclusief informatie over uw medische toestand of vereisten, evenals gegevens over uw fysieke kenmerken uit deze informatie.

 

U kunt uw toestemming voor de verwerking van gezondheidsgegevens die u in de app hebt ingevoerd op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens, zoals beschreven bovenaan in dit privacy beleid. Als u Fit Food Focus toestemming hebt gegeven om andere gevoelige informatie te verwerken, of als je niet zeker weet hoe je toestemming kunt intrekken of welke informatie je wel hebt verstrekt, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FFF.nu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– FFF.nu analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– FFF.nu volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

– FFF.nu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

FFF.nu neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FFF.nu) tussen zit. FFF.nu gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FFF.nu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verwerkt. Om de passende bewaartermijn te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we deze verwerken en of we die doelen op een andere manier kunnen bereiken.

We houden ook rekening met de perioden gedurende welke we mogelijk persoonsgegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of om klachten en vragen te behandelen, en om onze wettelijke rechten te beschermen in het geval van een claim.

Over het algemeen betekent dit dat we uw Persoonsgegevens waarschijnlijk zullen bewaren zolang uw Gebruikersaccount open is. Na sluiting van uw Gebruikersaccount kunnen we echter nog steeds een beperkt deel van uw Persoonsgegevens bewaren, zodat we een continue relatie met u kunnen onderhouden als en wanneer we weer contact met u hebben, en om te voldoen aan onze interne processen en eventuele wettelijke verplichtingen.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen. We zullen ook overwegen of en hoe we de persoonlijke gegevens die we gebruiken in de loop van de tijd kunnen minimaliseren, en of we uw persoonlijke gegevens volledig kunnen anonimiseren zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld of u kunnen identificeren, in welk geval we die informatie kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

Delen van persoonsgegevens met derden

FFF.nu deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FFF.nu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt FFF.nu uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Categorie

Met wie we het delen

Identificaties

Andere bedrijven en leden binnen de FFF.nu; onze vertrouwde externe hulppartners (aangegeven op onze websites), wiens producten en diensten u via ons platform verkrijgt; sociale-mediaplatforms van derden wanneer u uw gebruikersaccount koppelt aan uw sociale-media-account of plug-ins voor sociale media op ons platform gebruikt; andere bedrijven, aannemers of agenten die ons helpen bij het leveren van diensten aan u, waaronder ons online e-commerceplatform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen en leveren; derden die juridische diensten, klantenservice en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie bieden; en creditcard- en debetkaartmaatschappijen, waaronder externe aanbieders van betalingsgateways.

Beschermde eigenschappen

Andere bedrijven en leden binnen de FFF.nu; onze vertrouwde externe hulppartners (aangegeven op onze websites), wiens producten en diensten u via ons platform verkrijgt.

Commerciële informatie

Andere bedrijven en leden binnen de FFF.nu; onze vertrouwde externe hulppartners (aangegeven op onze websites), wiens producten en diensten u via ons platform verkrijgt; andere bedrijven, aannemers of agenten die ons helpen bij het leveren van diensten aan u, waaronder ons online e-commerceplatform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen en leveren; derde partijen die juridische diensten, administratieve diensten, klantenservice en IT-ondersteuning bieden, en creditcard- en debetkaartmaatschappijen, waaronder externe aanbieders van betalingsgateways.

Biometrische informatie

Andere bedrijven en leden binnen de FFF.nu; onze vertrouwde externe hulppartners (aangegeven op onze websites), wiens producten en diensten u via ons platform verkrijgt.

Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit

Andere bedrijven en leden binnen de FFF.nu; onze vertrouwde externe hulppartners (aangegeven op onze websites), wiens producten en diensten u via ons platform verkrijgt; sociale-mediaplatforms van derden wanneer u uw gebruikersaccount koppelt aan uw sociale-media-account of wanneer u plug-ins voor sociale media op ons platform gebruikt.

Geolocatiegegevens

Andere bedrijven en leden binnen de FFF.nu; onze vertrouwde externe hulppartners (aangegeven op onze websites), wiens producten en diensten u via ons platform verkrijgt; sociale-mediaplatforms van derden wanneer u uw gebruikersaccount koppelt aan uw sociale-media-account of wanneer u plug-ins voor sociale media op ons platform gebruikt.

Sensorische gegevens

Andere bedrijven en leden binnen de FFF.nu; onze vertrouwde externe hulppartners (aangegeven op onze websites), wiens producten en diensten u via ons platform verkrijgt.

Gevolgtrekkingen getrokken uit andere Persoonsgegeven

Andere bedrijven en leden binnen de FFF.nu; onze vertrouwde externe hulppartners (aangegeven op onze websites), wiens producten en diensten u via ons platform verkrijgt; sociale-mediaplatforms van derden wanneer u uw gebruikersaccount koppelt aan uw sociale-media-account of wanneer u plug-ins voor sociale media op ons platform gebruikt.

 

We kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken aan overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties en toezichthouders om te voldoen aan wettelijke vereisten, of waar anders vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en aan onze juridische en andere professionele adviseurs om onze wettelijke rechten met betrekking tot onze overeenkomst met u.

FFF.nu verwerkt elke categorie van uw hierboven beschreven Persoonsgegevens voor de doeleinden die worden beschreven in het Privacybeleid. We zullen uw Persoonsgegevens niet verwerken voor doeleinden die wezenlijk verschillen, geen verband houden met of onverenigbaar zijn met de doeleinden uiteengezet in het Privacy beleid zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

“Verkoop” of “Delen” van gegevens:

FFF.nu verkoopt uw ​​persoonlijke informatie over het algemeen niet in de conventionele zin (d.w.z. voor geld). Zoals veel bedrijven maken wij echter gebruik van diensten van externe leveranciers en partners die u helpen bij het leveren van op interesses gebaseerde advertenties. Als onderdeel van dit proces kunnen we persoonlijke informatie overdragen aan die leveranciers en partners (zoals Facebook, Snap of TikTok) voor hun gebruik, aangezien ze ons helpen op interesses gebaseerde advertenties te leveren. Wij en deze leveranciers en partners kunnen bepaalde informatie verzamelen, waaronder informatie die is verkregen met cookies en soortgelijke informatie die is opgeslagen in uw browsers, advertentie-ID’s op uw mobiele apparaten en/of het IP-adres van uw apparaten wanneer u onze sites bezoekt of onze app gebruikt. Het beschikbaar stellen van persoonlijke informatie (zoals online identificatoren of browse-activiteit) aan deze leveranciers en partners voor gebruik buiten de richting van FFF.nu kan worden beschouwd als het “verkopen” of “delen” van persoonlijke informatie onder de CCPA.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FFF.nu gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FFF.nu gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FFF.nu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@woocommerce-1146585-3986947.cloudwaysapps.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. FFF.nu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FFF.nu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@woocommerce-1146585-3986947.cloudwaysapps.com

 

Home
Shop
Vitaliteitstest
Webinar